نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی عبدالعلی بهبهانی به آقا میر جعفر صاحب تاجر بهبهانی پیرامون خرید و فروش اجناس و ارسال برات به تاریخ ۱۴۱۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۲۲
موضوع اثر : نامه ی حاجی عبدالعلی بهبهانی به آقا میر جعفر صاحب تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۴ رمضان ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی