نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای از [آقا ابن حاج فرج بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون دریافت برات و خرید و فروش روغن به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۰۵
موضوع اثر : نامه ای از [آقا ابن حاج فرج بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الاول ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی