مصالحه نامه بین وراث آقا میرزا فضل الله فرزند آقا سید ابراهیم پیرامون اطاق سه دربی معروف به حکمه به تاریخ ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین وراث آقا میرزا فضل الله فرزند آقا سید ابراهیم پیرامون اطاق سه دربی معروف به حکمه به تاریخ ۱۳۲۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۵
موضوع اثر : مصالحه نامه اطاق
تاریخ خلق : ۱ ذیحجه ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳ متر و ۳۸ سانتیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان