مصالحه میرزامهدی با محتشم‌الملکاراضی و درخت واقع‌در کلدیان سنگ‌سر به تاریخ ۱۳۱۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین میرزامهدی فرزند میرزامحمد ساکن گلدیان سنگ‌سر از توابع رحمت‌آباد با محتشم‌الملک پیرامون واگذاری اراضی و درخت واقع‌در کلدیان سنگ‌سر به تاریخ ۱۳۱۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۹
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۹ ذیحجه ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری