نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگون در ذی الحجه ۱۳۳۱ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگونی مانند حسن آقا ملک، را آستارا، ساختمان سازی در مشهد، پند و نصیحت پدرانه، در دوم ذی الحجه ۱۳۳۱
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۳۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : راهنمائی و اطلاع رسانی
تاریخ خلق : ۲ ذیحجه ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز- آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور