اعطای منصب ملک التجاری ممالک محروسه به اقا مهدی توسط محمدشاه ۱۲۵۳ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان محمدشاه در اعطای منصب ملک التجاری ممالک محروسه ایران به آقا مهدی ۱۲۶۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۴۷
پدید آورندگان : محمدشاه قاجار (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای منصب
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۵۰ سانتیمتر) عرض (۳۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱