اجاره نامه یک حجر طاحونه در مزرعه تقی آباد میان علی تقی آبادی و حسین ملک ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه یک حجر طاحونه در مزرعه تقی آباد میان علی تقی آبادی و حسین ملک ۱۳۳۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۳
موضوع اثر : اجاره طاحونه
تاریخ خلق : ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی