شنگرف

​شَنگَرف (vermilion): شَنجَرف؛ مایعی مرکّب از گوگرد و جیوه با فرمول HgS که طی مراحل خاصّ آن را حرارت داده و می‌­ساییدند و پس از ترکیب با آب انار ترش استفاده می­‌شد.[۱]


۱- محمّدلوی عبّاسی، شیرین (۱۳۸۵)، «واژه‌­نامۀ توصیفی صحّافی سنّتی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص۹۵.

نظر شما: