تمبر انقلاب سفید (۵) پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱۴ ریال ارغوانی با تصویر نیمرخ محمرضا پهلوی بدون کلاه در سمت راست تمبر و ۶ سطر متن درباره انقلاب سپید در سمت چپ.
شماره اموال : ۱۳۴۶.۱۰.۰۱۲۳۰
موضوع اثر : نیمرخ محمدرضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی
ابعاد : طول (۵ سانتیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک