تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی خلیج فارس جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی خلیج فارس ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ رنگارنگ با تصویر نقشه خلیج فارس. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارت - خلیج فارس (الخلیج الفارسی) در نقشه جزیره العرب سال ۱۹۵۲ میلادی. چاپ : عربستان سعودی - و معادل فارسی آن در بالای تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۱۰.۰۳۰۳۸
موضوع اثر : خلیج فارس
تاریخ خلق : ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست