۶۵۰ ریالی درنای سیبری جمهوری اسلامی

نظر شما:

۶۵۰ ریالی درنای سیبری با تصویر درنای سیبری و آرم wwf (صندوق جهانی طبیعت)
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۱۹
پدید آورندگان : آقای دهقان (طراح)
موضوع اثر : درنای سیبری
تاریخ خلق : ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : ابی و رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست