تمبر یاد بودی ۶۵۰ ریالی روز جهانی پست جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست، یک بلوک سه تایی و یک قطعه تمبر تک یاد بودی ۶۵۰ ریالی روز جهانی پست ۲۰آبان رنگارنگ ۱۳۸۶ با تصویر کودک و صندوق پست و پاکت نامه و کره زمین ومتن روز جهانی پست و WORLD POST DAY و ج.ا.ایران در پایین و مبلغ تمبر به فارسی و لاتین بر روی تمبر درج شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۲۳
پدید آورندگان : آقای دهقان (طراح)
موضوع اثر : روز جهانی پست
تاریخ خلق : ۲۰ آبان ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : حاج حسین آقا ملک