سواد فرمان مظفرالدین شاه راجع به موضوع املاک شخصی ملک التجار در خراسان و عدم تعلق گرفتن مالیات به آنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد فرمان مظفرالدین شاه به محمد تقی میرزا رکن الدوله حاکم خراسان و سیستان راجع به موضوع املاک شخصی ملک التجار در خراسان و عدم تعلق گرفتن مالیات به آنها به انضمام صورت تخفیف مالیات برای دیگر املاک ملک التجار در آنجا به تاریخ ۱۳۱۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۳۴
پدید آورندگان : مظفرالدینشاه (صادر کننده)
موضوع اثر : سواد فرمان
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک