بانویی در حال مطالعه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

بانویی در کنار میز نشسته و کتاب کوچکی برای خواندن در دست راست دارد و گویی سعی میکند کتاب را در زاویه ای مناسب، با تابش تنها منبع نور نگاه دارد. دست چپش روی میز قرار گرفته است. زمینه اثر کاملا تیره است و خود سوژه با نوری شدید که نشان از نزدیکی منبع نور به او دارد روشن شده. چراغی مشخص نیست اما نزدیکی و گرمای آن احساس می شود و آرامشی که بانوی در حال مطالعه دارد کاملا ملموس است. احتمالا چراغ پایه داری است که نور بر روی صورت مایل و از زاویه بالاتر تابیده. شالی بر روی شانه های بانو قرار دارد و این علاوه بر حس آرامش می تواند نشان از فصلی با هوای خنک داشته باشد. بر اساس تاریخ اثر (۱۸۹۹) این تابلو بعد و یا اواخر سفر کمال الملک به اروپا نقاشی شده، به همین دلیل آموخته ها و علاقه او را در این اثر به وضوح می توان دید. رنگهای گرم و تیره و اسلوب نورپردازی آثار رامبراند به خوبی در این کار قابل مشاهده است. کمال الملک به آثار رامبراند و تیسین علاقه داشت و به روش خود آثار آنان را اجرا میکرد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۱
پدید آورندگان : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
موضوع اثر : تصویر نیم تنه زن
تاریخ خلق : ۱۲۷۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سیاه
ابعاد : طول (۶۵ سانتیمتر) عرض (۸۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک