مردجوان انگلیسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اثری از کمال الملک با عنوان مرد جوان انگلیسی که نیم تنه مردی است با مو و ریش کوتاه و روشن، یقه پیراهن پرچین ، سفید و حریر و لباس مشکی بر تن دارد. روی لباس یک زنجیر ضخیم و بلند که از روی شانه تا روی سینه آویز شده است به چشم می خورد. این اثر کپی از روی (پرتره ای از یک جنتلمن) اثر تیسین نقاش قرن شانزدهم مربوط به سالهای(۱۵۴۵-۱۵۴۰) می باشد که هم اکنون در موزه فلورانس قرار دارد. به نظر می رسد آن چه که برای کمال الملک جالب به نظر می رسید پرتره این نقاشی بوده، چرا که باقی نقاشی را تصویر نکرده و تنها قسمت مرکزی اثر را انتخاب کرده است. در مقایسه با اصل اثر بازنمایی خوب و با دقت انجام شده و تغییری در آن داده نشده و علاقه نقاش را در انتخاب سوژه هایش میتوان دید. کمال الملک به آثار رامبراند و تیسین علاقه داشت و به روش خود آثار آنان را اجرا میکرد. اثر بر روی بوم اجرا شده و فاقد تاریخ و امضا می باشد.این تابلو احتمالا مربوط به دوره ای است که کمال الملک درسفر اروپا به سر میبرد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۴
پدید آورندگان : محمد غفاری کمال الملک (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت
رنگ : سبز قهوه ایی
واقف : حاج حسین آقا ملک