تصویر بن زر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نیم تنه مردی با کلاهی کج و یک کت تیره. چهره به حالت تمام رخ ولی بدن به صورت نیم رخ ترسیم شده است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۶
پدید آورندگان : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت پردازی
رنگ : قهوه ایی- سیاه
واقف : حاج حسین آقا ملک