امامزاده قاسم شمیران پهلوی

نظر شما:

دورنمای امامزاده قاسم در شمال تهران با تصویر زنی که بچه ایی در بغل دارد. امضا محسن سهیلی خوانساری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۳۶
پدید آورندگان : محسن سهیلی خوانساری (نقاش)
موضوع اثر : منظره پردازی
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : الوان
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر) عرض (۵۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک