ترجمه مهج الدعوات و منهج الغایات

نظر شما:

نسخ و نستعلیق سدهٔ ۱۲ق، دارای یک سرلوح در صفحهٔ آغازین، تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف، حواشی به خط شکسته داخل جدول، ۳۳۶ برگ ۱۴ سطری به ابعاد ۱۳/۳.۱۲/۲ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع جانمازی، جلد مخمل سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، میشن مخمل،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک