سحرالعیون ایلخانان

نظر شما:

تالیف ابوالبقاء ابوبکر عبدالله بدری وفائی دمشقی قاهری شاگرد شهاب الدین احمد حجازی مصری، نسخ اصل مولف در ۸۷۵ق.، که چند برگ را سفید گذارد تا مطالبی بر آن بیفزاید و شخص دیگری در تاریخ ۱۰۰۳ هـ.ق. مطابی به متن افزوده و خاتمه ی مولف را با تاریخ تالیف از روی نسخه ی دیگر مولف در شعبان ۱۰۰۳ نقل کرده و نام وی احمد بن یوسف عدوی است، عنوان و نشان شنگرف، در صفحه ی عنوان و برگ های آغاز نسخه چند تملک دیده میشود، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۸۵ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن جگری نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله بدری وفائی (مولف) ابوالبقاء ابوبکر عبدالله دمشقی هروی (خوشنویس) احمدابن یوسف عدوی (کاتب برخی صفحات)
موضوع اثر : چشم در ادبیات/ چشم
تاریخ خلق : ۸۷۵ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک