الفوائدالجدیدة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر بهبهانی، نسخ ۸ ربیع الثانی ۱۲۳۱ برابر با ۲۳ اسفندار ماه جلالی با یک واسطه از روی نسخه ی اصل، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۳۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۲۸/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد اکمل بهبهانی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک