الاجتهاد و الاخبار افشاریه

نظر شما:

تالیف محمدباقر بهبهانی در۱۳ رجب ۱۱۵۵، نسخ شنبه جمادی الثانی ۱۲۳۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۶۷برگ (۱۳۳صفحه) ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۲۸/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد اکمل بهبهانی (مولف)
موضوع اثر : اجتهاد و تقلید
تاریخ خلق : ۱۱۵۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک