المقامات‌الزینیة ایلخانان

نظر شما:

تالیف شمس الدین ابوالندی معد بن ملک الوزرا زین الدین ابوالفتح نصرالله بن رجب بن الصیقل جزری درگذشته ی ۷۰۱ه.ق.، در ۵۰ مقامه منسوب به ابونصر مصری و به روایت از قاسم بن حرمال دمشقی در ۶۷۲، نسخ سده ی ۷، عنوان و نشان شنگرف، پایان نسخه افتادگی دارد، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۵۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی لبه دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : معدبن نصرالله جزری (مولف)
موضوع اثر : نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک