عروض قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی برای عباس میرزا ولیعهد، نسخ علی اکبر بن محمد رفیع گوباره ای در۱۲۴۷، بر کاغذ پسته ای در ۶ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه سبز و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۳/۰۰۶
پدید آورندگان : علی‌اصغربن محمدرفیع گوباره‌ای (کاتب)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک