حیوةالحیوان تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف کمال الدین ابوالبقاء محمد بن موسی بن عیسی بن علی دمیری درگذشته ی ۸۰۸ که اثر را در رجب ۷۷۳ ساخته، نسخ سده هشتم و نهم، عنوان شنگرف، برگ اول نونویس، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۸۳ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی طلاپوش، عطف و حاشیه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن موسی الدمیری (مؤلف)
موضوع اثر : جانورشناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک