لغز مرقوم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ظهیر الدین محمد ابراهیم خادم مزارخاقان و وزیر آذربایجان در ۱۰۷۰، دارای سرلوح مذهب، جدول و کمند، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه ی نخست، کاغذ متن زرافشان، عناوین و عبارات و نشان ها شنگرف و لاجورد، یادداشت تملک علی اکبر بن حسین الحسینی و مهر وی، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی در ۴۸ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۷/۰۰۴
پدید آورندگان : ظهیرالدین محمد ابراهیم خادم مزار خاقان (مولف)
موضوع اثر : معماها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلا پوش، جدول و کمند، تذهیب وترصیع، طلا اندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک