احقاق فی رد مسالة الشقاق علی اهل النفاق

نظر شما:

تالیف طالب اسیری، نستعلیق وجیه الله بن عبدالرحمن گیلانی قمی، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۹ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ی سبز و عطف تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۲۶/۰۱۱
پدید آورندگان : طالب اسیری (مولف) وجیه‌الله‌بن عبدالرحمن گیلانی قمی (کاتب)
موضوع اثر : دفاعیه‌ها و ردیه‌های شیعه
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته ای، چرم تیماج، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک