الطلایع و البوارق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد سعیدبن محمد مفید قمی معروف به قاضی سعید قمی (۱۰۷۱–۱۰۱۲ خورشیدی) فیلسوف، مجتهد، مرجع تقلید شیعه و محدث بزرگ قرن دوازدهم هجری قمری، شکسته نستعلیق محمداسماعیل بن علی اصغر موسوی هزارجریبی در ۱۲۵۱ در دارالسلطنه ی اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۳۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذی عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۷/۰۰۶
پدید آورندگان : محمداسماعیل موسوی هزار جریبی (خطاط) محمد سعید بن محمد مفید قاضی سعید قمی (مؤلف)
موضوع اثر : اربعینات
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک