حاشیة هدایةالحکمة صفویه

نظر شما:

تألیف میر سیدشریف گرگانی نسخ ۹۸۵ق محشّی با نشانه «ابراهیم السبزواری» عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای سیر لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۶۱/۰۲۳
پدید آورندگان : علی بن محمد الجرجانی (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : ۹۸۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک