صلاةالمسافر یا القصر و الاتمام صفویه

نظر شما:

تألیف شهید ثانی ساخته دوشنبه ۱۷ رمضان ۹۰۵ق نسخ سده ۱۲ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۹۵/۰۰۱
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز/ فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک