حال و عقد نجوم صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عزالدین بن عبدالحی لاری زاهدی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک