ظفرنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : شرف‌الدین علی یزدی (مولف)
موضوع اثر : تیمور گورکان/ تاریخ تیموریان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک