روضة الصفاء فی سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن خاوند شاه میرخواند (مولف) عبدالرزاق بن قاسم (کاتب)
موضوع اثر : سرگذشتنامه پیامبران،شاهان و فرمانروایان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک