شرح الاسباب و العلامات صفویه

نظر شما:

شرح مزجی و تحقیقی است بر الأسباب و العلامات نجیب‌الدّین سمرقندی مشتمل بر بیان مشکلات متن و توضیح آنچه احتیاج به توضیح دارد با نقل سخنانی از بزرگان این فن که مطالب را فوق آنچه تصوّر می‌رفته توضیح داده است. کتاب در اواخر صفر ۸۲۷ ق در سمرقند تألیف و به سلطان الغ‌بیک (۸۱۴-۸۵۳ ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : کرمانی، برهانالدّین نفیس بن عوض (شارح)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک