اسئلة و اجوبة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۱/۰۱۴
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن بهزاد (خطاط)
موضوع اثر : عرفان/ پرسشها و پاسخها/ کلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک