الاسباب و العلامات صفویه

نظر شما:

کتابی است دربارهٔ بیماری‌های بدن از سر تا قدم و علامات هر یک و چگونگی درمان آنها بر اساس کتب مشاهیر اطبّاء که آن را برای خود به‌جهت تسهیل مراجعهٔ شخصی به مطالب مهم طبّی در موارد ضروری ترتیب داده بود
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۸/۰۰۴
پدید آورندگان : سمرقندی، نجیب‌الدّین ابوالفتح (ابوحامد) محمّد بن علی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک