گنج اسرار یا کشف اسرار یا جنات وصال قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : علی اصغر سیاف شیرازی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک