مشایخ‌الشیعة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۴۵
پدید آورندگان : محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : شیعه- سرگذشتنامه
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک