توضیح‌التذکره صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عنایةالله حسینی اصفهانی (خطاط) نظام الدین حسن، اعرج نیشابوری (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم - خواجه نصیر الدین طوسی - نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۰۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک