شرح ابیات مثنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۵۳/۰۵۷
پدید آورندگان : محمدحسین (شارح)
موضوع اثر : شرح و تفسیر/شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک