التنبیهات‌العلیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۶۹/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن عنایت‌الله شیرازی اصطهباناتی (کاتب) شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی معروف به شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اسرار نماز
تاریخ خلق : محرم ۱۱۰۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک