الارجوزة الرمانیة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۸۴/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (نامعلوم) هاشم‌بن مرتضی طباطبایی (خطاط)
موضوع اثر : شعر عربی -- قرن ‎۱۲ ق - انار -- خواص درمانی - شعر عربی -- قرن ‎۱۲ق
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)