قلمدان لاکی با نقش مادر و فرزند قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش مادر و فرزند در مدالیون وسط. و در اطراف نقش اصلی بر روی قلمدان هر دو طرف نقش حیوانات در مدالیون دارد. اطراف مدالیون نقوش ختایی طلایی بر زمینه مشکی است. این قلمدان داری رقم "سمیرمی به تاریخ ۱۳۲۲ هجری قمری" است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۰۵
پدید آورندگان : محمد باقر سمیرمی (قلمدان نگار)
موضوع اثر : چهره پردازی- منظره پردازی- حیوانات
تاریخ خلق : ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
جنس : کاغذ های فشرده، آبرنگ، لاک الکل، رنگ طلایی، سریش،
تکنیک : لایه های کاغذی، لاک کاری، آبرنگ، حل کار ی، چسباندن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ارتفاع (۳ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک