قطعه نستعلیق وشکسته نستعلیق خوش پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق وشکسته نستعلیق خوش.قلم مشقی وکتابت .صفحه پردازی :دفتری۱۲سطری .کاغذ:مقوای فرنگی .مرکب :قهوه ای .تاریخ:بهمن ۱۳۳۸.کاتب وشاعر :سید احمد میر باذل (آموزگار دبستان بهار مشهد)حاشیه اثر بصورت قاب مانند باتزئینات گل وبرگ با تکنیک زرک کاری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۶.۰۰۰۰۱
پدید آورندگان : سید احمد میر باذل (شاعر، خوشنویس و گردآورنده)
موضوع اثر : شعردر مدح حاج حسین آقا ملک
تاریخ خلق : بهمن ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ: مقوای فرنگی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی مقوای فرنگی، پاسپارتو منقش،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : سید احمد میر باذل