نقشه GIS دریاچه خزر و مناطق مجاور

نظر شما:

نقشه طبییعی دریاچه خزر و مناطق مجاور آن ، ترسیم شده توسط Abraham Maas در قرن ۱۸ م، به زبان لاتین و دارای مقیاس خطی Germanic دارای کاغذ کرم رنگ و پاسپارتو سفید و استفاده از رنگ های سبز و قرمز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۱۰
پدید آورندگان : Abraham Maas (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۷۳۵ میلادی (قرن ۱۸)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۸ سانتیمتر) عرض (۴۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک