حکمت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه حکمت از اولین نشریه فارسی در مصر است و نزدیک به بیست سال بطور مرتب منتشر می شده است. این نشریه تا سال‎۱۹ منتشر شده است، آخرین سال انتشار آن چنانچه در ماخذ آمده ‎۱۳۲۸ق(‎۱۲۸۹ش) بوده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۴
پدید آورندگان : میرزامحمدمهدی بیگ تبریزی (زعیم الدوله) (صاحب امتیاز) میرزامحمدمهدی بیگ تبریزی (زعیم الدوله) (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - علمی - ادبی - اجتماعی
تاریخ خلق : از ۲۰ محرم ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۰ رجب ۱۳۱۷ قبل از میلاد (قرن ۱۴)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)