کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان به رنگ آبی روشن با نقش گل و برگهای رنگی. روی آن با دور گیری مشکی دو کادر بیضی شکل در اطراف آن با نقش نیم تنه ناصر الدین شاه به حالت ایستاده با لباس رسمی مرصع و در بالای اثر سه شیار دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۶
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : آبی روشن
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)