کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان ، زمینه اثر آبی رنگ است، روی اثر گلهای رنگی با دور گیری مشکی دیده می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۴۰
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : زمینه : آبی
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)