نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه موسی وراخدا از محمره به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون گزارش وضعیت بازار روغن و نخود خام به تاریخ ۱۳۴۰ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۸۲
موضوع اثر : نامه موسی وراخدا از محمره به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۷ رجب ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی