نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی [عباسعلی بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیراموش فروش زدو و عبا و پرداخت برات به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۰۲
موضوع اثر : نامه ای از [عباسعلی بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۲۴ ذیقعده ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی