نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای از [عباسعلی بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون فروش زدو، خرید روغن و پرداخت برات به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۰۳
موضوع اثر : نامه ای از [عباسعلی بهبهانی] به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۷ ذیقعده ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی